میترهای تابلویی سری AlFA مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

 

                                                                                                                                                           

                                               میترهای تابلویی سری AlFA

   

K(Ni Cr/Ni Al)

0~400C

SیاH

 ALFA-400K

 
   

Pt100(2Wire)

-200~+500C

SیاH

 ALFA-500P

   

J(Fe-Con)

0~600C

SیاH

 ALFA-600J

   

K(Ni Cr/Ni Al)

0~1200C

SیاH

 ALFA-1200K

   

R(Pt13Rh-Pt)

0~1600C

SیاH

 ALFA-1600R

   

S(Pt13Rh-Pt)

0~1600C

SیاH

 ALFA-

 

 

 

 

آدرس شایان مهر در نقشه گوگل

اطلاعات تماس

گرگان، خیابان شهید بهشتی، بین استخر سیدین و میدان کریمی

شماره تلفن: 9-32122234 (017)

شماره فکس: 32151184 (017)

info@shayanmehrco.com