میترهای تابلویی سری AM مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

                                                                                                                      

میترهای تابلویی سری                 AM    

 

   

J(Fe-Con)

0~200C

AM-200J

   

 K(Ni Cr/Ni Al)

 0~200C

 AM-200K

   

 J(Fe-Con)

 0~400C

 AM-400J

   

 K(Ni Cr/Ni Al)

 0~400C

 AM-400K

   

 K(Ni Cr/Ni Al)

 0~800C

 AM-800K

   

 K(Ni Cr/Ni Al)    

 0~1200C

 AM-1200K       

   

 R(Pt13RH-Pt)

 0~1600C

 AM-1600R

   

 Pt100(2Wire)

 -199.9~+199.9C  

 AM-200P

   

 Pt100(2Wire)

 0~500C

 AM-500P

 

 

 

 

آدرس شایان مهر در نقشه گوگل

اطلاعات تماس

گرگان، خیابان شهید بهشتی، بین استخر سیدین و میدان کریمی

شماره تلفن: 9-32122234 (017)

شماره فکس: 32151184 (017)

info@shayanmehrco.com