پمپ جت جکوزی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

استفاده از جكوزي جهت ماساژ ماهيچه هاي بدن با آب مي باشد (آب درماني) نحوه حركت آب بدين طريق است كه آب از پايين ترين قسمت جكوزي توسط پمپ مكش شده وبا فشار به نازل هايي كه در اطراف جكوزي قرار داده شده هدايت مي گردد اين نازل ها با لوله هايي به هوا متصل مي باشند كه با توجه به ساختمان داخلي جت ها ، در اثر سرعت زياد آب ، هوا به درون ناز ل كشيده شده ودرنهايت زياد ، مخلوط آب وهوا با ماهيچه هاي بدن تماس پيدا مي كند.

دبي هر نازل(جت) با قطر1سانتي متر وسرعت حركت آب 16m/s تقريبا 4.5m3/h يا 20(gpm) است ومعمولا هر نفر2 تا3 نازل در نظر مي گيرند.

بنابراين پمپ ايرجت با دور2900(rpm) بايد قادر به تامين دبي و هد مورد نياز نازلها باشد خصوصا در تعيين هد پمپ ، مقاومت بدن شناگر نيز بايد در محاسبه لحاظ گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس شایان مهر در نقشه گوگل

اطلاعات تماس

گرگان، خیابان شهید بهشتی، بین استخر سیدین و میدان کریمی

شماره تلفن: 9-32122234 (017)

شماره فکس: 32151184 (017)

info@shayanmehrco.com