پمپ های گراندفوس شامل:

  

  

                                    

           پمپ های سیرکولاتور UPS                      پمپ های سانتریفیوژ طبقاتی CR                      پمپ های زمینی- طبقاتی CM

 

  

  

  

                              

      بوسترستزهای پیشرفته Hydro MPC                  پمپ های سیرکولاتور TP                        پمپ های زمینی – تک پروانه NB

 

 

 

 

                                 

              پمپ های شناور SP                   پمپ های گریز از مرکز عمودی طبقاتی CMV             پمپ های با فشار کاری فوق العاده بالا BME   

                                                                                               

 

 

                                                                                       

                                                                                   

                                                                             پمپ های کلرزن آلدوز Dosing  

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر مطالب این بخش از سایت آبتین گرفته شده

 

آدرس شایان مهر در نقشه گوگل

اطلاعات تماس

گرگان، خیابان شهید بهشتی، بین استخر سیدین و میدان کریمی

شماره تلفن: 9-32122234 (017)

شماره فکس: 32151184 (017)

info@shayanmehrco.com