لوله های پلی اتیلن آب مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

 

 

 

                                                                                                                                         

          لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر آب           لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر آب           لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر آب

 

 

 

 

                                                                                                                                         

        لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر آب           لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر آب           لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر آب

 

 

   

 

                                                                                                                                          

          لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر آب           لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر آب          لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر آب

 

 

 

 

                                                                                                                                     

         لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر آب          لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر آب           لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر آب

 

 

 

 

                                                                                                                                       

        لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آب            لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر آب          لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر آب

 

 

 

 

                                                                                                                                        

       لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر آب             لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر آب            لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر آب

 

 

 

 

                                                                                                                                       

            لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر آب               لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب           لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر آب

 

 

 

 

                                                                                                                                     

             لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر آب            لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر آب             لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر آب

 

 

 

                                                                           

 

 

آدرس شایان مهر در نقشه گوگل

اطلاعات تماس

گرگان، خیابان شهید بهشتی، بین استخر سیدین و میدان کریمی

شماره تلفن: 9-32122234 (017)

شماره فکس: 32151184 (017)

info@shayanmehrco.com